การทำงานอาจทำให้คุณต้องพบเจอปัญหามากมายที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทัศนคติการมองปัญหาในทางบวก การวางแผนรับมือกับปัญหาอย่างรอบคอบจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายง่ายขึ้น ตั้งสติและหายใจลึกๆ แล้วเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข 

 
Work
แหล่งข้อมูล https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215

 
Life
การทำงานและธุรกิจ
เทคโนโลยีน่ารู้
กิจกรรมหลักสูตรอบรม
ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ

 
Balance
แหล่งข้อมูล https://www.thaihealth.or.th/sook/info-body-detail.php?id=187

 
Nice To Know
Facebook
Website
Copyright © 2020 American International Group, Inc. All Rights Reserved.